Begroting 2020 Landsmeer

Overzicht reserves

Onderstaand vindt u de actuele standen van de reserves na het aannemen van de Begroting 2020. De eerste tabel geeft de primitieve meerjarige beginstanden aan behorende bij de begroting 2019 en de daarop door de raad goedgekeurde wijzigingen. Alle onderstaande bedragen zijn * € 1.000.

Bestemmingsreserves: beginstand

1-1-2019

1-1-2020

1-1-2021

1-1-2022

1-1-2023

Onderhoud wegen

379

229

34

34

34

Bestemmingsplannen

250

250

250

250

250

Reserve basisregistraties

10

10

10

10

10

Sociaal domein

656

476

276

146

16

Slokgelden

10

10

10

10

10

Dienstverleningsplan

0

0

0

0

0

Organisatieontwikkeling

23

23

17

17

17

Reserve Mobiliteit

0

290

190

90

0

Duurzaamheid

0

80

0

0

0

Omgevingswet

0

225

150

75

0

IPB

0

225

0

0

0

Kapitaallasten ledverlichting

0

70

63

57

50

Totaal

1.328

1.888

1.000

689

387

Algemene reserve

6.305

4.010

2.750

2.076

2.055

Totaal reserves

7.633

5.898

3.750

2.765

2.442

Onderstaande tabel geeft de meerjarige begrote toevoegingen weer aan de reserves.

Bestemmingsreserves: toevoegingen

2019

2020

2021

2022

2023

Onderhoud wegen

0

0

0

0

0

Bestemmingsplannen

0

0

0

0

0

Reserve basisregistraties

0

0

0

0

0

Sociaal domein

0

0

0

0

0

Slokgelden

0

0

0

0

0

Dienstverleningsplan

0

0

0

0

0

Organisatieontwikkeling

0

0

0

0

0

Reserve Mobiliteit

300

0

0

0

0

Duurzaamheid

300

0

0

0

0

Omgevingswet

300

0

0

0

0

IPB

300

0

0

0

0

Kapitaallasten ledverlichting

70

0

0

0

0

Totaal

1270

0

0

0

0

Algemene reserve

0

8

68

0

47

Totaal reserves

1270

8

68

0

47

Onderstaande tabel geeft de meerjarige begrote onttrekkingen weer aan de reserves.

Bestemmingsreserves: onttrekkingen

2019

2020

2021

2022

2023

Onderhoud wegen

150

195

0

0

0

Bestemmingsplannen

0

0

0

0

0

Reserve basisregistraties

0

0

0

0

0

Sociaal domein

180

200

130

130

0

Slokgelden

0

0

0

0

0

Dienstverleningsplan

0

0

0

0

0

Organisatieontwikkeling

0

6

0

0

0

Reserve Mobiliteit

10

100

100

90

0

Duurzaamheid

220

80

0

0

0

Omgevingswet

75

75

75

75

0

IPB

75

225

0

0

0

Kapitaallasten ledverlichting

0

7

6

7

7

Totaal

710

888

311

302

7

Algemene reserve

2295

1268

742

21

Totaal reserves

3005

2156

1053

323

7

Onderstaande tabel geeft de meerjarige eindstanden weer per reserve.

Bestemmingsreserves: eindstand

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

Onderhoud wegen

229

34

34

34

34

Bestemmingsplannen

250

250

250

250

250

Reserve basisregistraties

10

10

10

10

10

Sociaal domein

476

276

146

16

16

Slokgelden

10

10

10

10

10

Dienstverleningsplan

0

0

0

0

0

Organisatieontwikkeling

23

17

17

17

17

Reserve Mobiliteit

290

190

90

0

0

Duurzaamheid

80

0

0

0

0

Omgevingswet

225

150

75

0

0

IPB

225

0

0

0

0

Kapitaallasten ledverlichting

70

63

57

50

43

Totaal

1.888

1.000

689

387

380

Algemene reserve

4.010

2.750

2.076

2.055

2.102

Totaal reserves

5.898

3.750

2.765

2.442

2.482

ga terug