Begroting 2020 Landsmeer

Bedrijfsvoering

Algemeen

De paragraaf Bedrijfsvoering beschrijft de stand van zaken en beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Het college maakt met deze beschrijving inzichtelijk dat er, doelmatig, doeltreffend en klantgericht wordt gewerkt aan de uitvoering van de programma’s.
De paragraaf Bedrijfsvoering bevat de volgende onderdelen:

  • Ambtelijke samenwerking
  • ICT
  • Personeel
  • Betaaltermijn
  • Financiën


Onder het kopje financiën vindt u de financiële cijfers en financiële toelichting zoals deze bij u bekend zijn van de beleidsprogramma's. Dit komt doordat van oudsher bedrijfsvoering niet wordt gezien als politiek programma. Vanaf volgend jaar zullen deze kosten niet meer apart vermeld worden.

ga terug