Begroting 2020 Landsmeer

Meerjaren investeringsplan

Algemeen

Hierbij presenteren wij u het actuele MIP behorende bij de stand begroting 2020. Het MIP is onderverdeeld in een overzicht van investeringen exclusief riolering en een overzicht van vervanging riolering.

ga terug