Begroting 2020 Landsmeer

Grondbeleid

Algemeen

Het gemeentelijk grondbeleid heeft tot doel het realiseren van ruimtelijke plannen en verschaft in het verlengde daarvan de ruimtelijke voorwaarden voor allerlei gemeentelijke beleidsinspanningen. Grondbeleid is mede voorwaardenscheppend voor beleid ten aanzien van ruimtelijke ordening en milieu, verkeer en openbare ruimte, cultuur, sport en recreatie en de economische ontwikkeling. Het grondbeleid heeft vooral een financiële impact. De eventuele baten en financiële risico’s van het grondbeleid zijn van belang voor de financiële positie van de gemeente.

ga terug