Begroting 2020 Landsmeer

Sociaal Domein

Algemeen

Portefeuillehouder

Wethouder M. Elfferich
Wethouder R. Quakernaat (Sport)

Missie

Het sociaal domein faciliteert de sociale  basisvoorzieningen. Ook biedt het, als een inwoner niet (meer) zelfredzaam is en het ook met het eigen informele netwerk niet mogelijk is, ondersteuning op diverse levensgebieden. De gemeente zet zich er samen met andere organisaties voor in dat kinderen zich ontwikkelen tot gezonde jongeren en zelfstandige volwassenen, dat volwassenen zelfstandig kunnen functioneren en senioren vitaal en zelfredzaam blijven.
Onder het programma sociaal domein vallen alle onderwerpen die voorheen onder de volgende 3 programma's vielen:

  • Werk en Inkomen
  • Onderwijs
  • Welzijn en volksgezondheid
Lasten € 10.076.396
Baten € -2.112.790
Saldo € 7.963.606
ga terug