Begroting 2020 Landsmeer

Sociaal Domein

Speerpunten

Dit programma richt zich in 2020 op meerdere speerpunten. Deze vindt u onder de kop 'speerpunten' links in de balk.

Lasten € 10.076.396
Baten € -2.112.790
Saldo € 7.963.606
ga terug