Begroting 2020 Landsmeer

Sociaal Domein

Sport en Cultuur

Sport en Cultuur

Omschrijving speerpunt

Sport en Cultuur zijn belangrijke pijlers voor een vitale Landsmeerse samenleving en dragen bij aan de economische ontwikkeling van de gemeente en de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van haar inwoners. Het doel is dat Landsmeerders actief en/of passief participeren in de samenleving. Het verstrekken van subsidies aan verenigingen is een belangrijk instrument om het aanbod van en de deelname aan sport & cultuur te bevorderen.

Wat willen we bereiken?

Er zijn toekomstbestendige en krachtige (vrijwilligers)organisaties op het gebied van sport en cultuur.

Wat gaan we daar voor doen?

- Eind 2019 evalueren we het subsidiebeleid dat in 2016 is vastgesteld. Mogelijk leidt deze evaluatie tot een aanpassing van het beleid, dat we in 2020 zullen uitwerken.

- We zetten de samenwerking met de sportadviesraad voort.

Wat willen we bereiken?

Landsmeer heeft een gevarieerd, samenhangend, herkenbaar en goed toegankelijk cultuuraanbod.

Wat gaan we daar voor doen?

- Eind 2019 stellen we samen met cultureel actieve inwoners een cultuurvisie op. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan richten we een netwerkgroep/denktank in, om samen vorm te geven aan de cultuurvisie.

Wat willen we bereiken?

Landsmeerders maken optimaal gebruik van het sportaanbod.

Wat gaan we daar voor doen?

- We willen de sportpas, die er nu bij wijze van proef voor kinderen is, voortzetten en de mogelijkheid voor volwassenen onderzoeken. Hiermee maken we de drempel om te sporten zo laag mogelijk. Met de Sportpas kunnen dan alle Landsmeerders kennismaken met diverse sporten, zonder dat zij direct lid hoeven te worden van een sport vereniging.

ga terug