Begroting 2020 Landsmeer

Subsidies

Instelling / Vereniging

2020

2021

2023

2024

subsidie bibliotheek Landsmeer

-214.248

-217.408

-220.568

-223.728

Ilper voetbalvereniging (IVV)

-6.500

-6.600

-6.690

-6.790

sportclub Purmerland (voetbal)

-5.581

-5.661

-5.741

-5.821

stg zwembad De Breek

-61.534

-62.464

-63.384

-64.304

muziekvereniging Amicitia

-13.475

-13.695

-13.905

-14.125

lokale omroep Landsmeer (LOL)

-18.000

-18.270

-18.540

-18.810

subsidie stg WonenPlus

-63.046

-63.826

-64.596

-65.366

stg Dienstencentrum Landsmeer

-136.750

-138.730

-140.700

-142.670

Subsidie MEE

-77.596

-78.656

-79.726

-80.786

Sp serv NH - borging sportimp

-12.455

-12.455

-12.455

0

Partou Zonnedauw

-33.700

-33.700

-33.700

-33.700

Berend Botje

-31.730

-31.730

-31.730

-31.730

Subtotaal subsidies > -5.000

-674.615

-683.195

-691.735

-687.830

Subtotaal subsidies < -5.000

-37.242

-37.822

-38.342

-38.872

Subtotaal subsidies < -5.000

-711.857

-721.017

-730.077

-726.702

ga terug