Begroting 2020 Landsmeer

Algemeen Bestuur

Algemeen

Portefeuillehouder

Burgemeester D. Straat
Wethouder M. Elfferich (Bestuurlijke toekomst)

Missie

Binnen het bestuurlijk stelsel vervullen de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders hun rol. De rekenkamer en ombudsman leveren een bijdrage aan de verbetering van het openbaar bestuur en het dorp. Dit door respectievelijk kritisch mee te kijken naar het beleid van de gemeentelijke organisatie en aanspreekbaar te zijn bij klachten hierover.
Het programma Algemeen Bestuur gaat over het samenspel tussen inwoners, ondernemers en de gemeente. Binnen dit programma zijn dan ook de belangrijkste thema's dienstverlening, communicatie/participatie en samenwerking.
De gemeente gaat over de dienstverlening. Het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan inwoners en ondernemers stemmen we dan ook zoveel mogelijk af op de gebruikers. Goede voorbeelden hiervan zijn de digitalisering van de dienstverlening en het gebruiken van digitale communicatiekanalen.
Bij het opstellen en uitvoeren van beleid, projecten blijft de hoofdvraag wat de inwoners en ondernemers belangrijk vinden en welke bijdrage zij kunnen leveren aan de realisatie van hun (ideale) leefomgeving. Hiervoor wordt de term participatie veelal gebruikt.
Waar gemeenten elkaar nodig hebben zoeken ze de samenwerking. Dit vindt plaats in de Metropoolregio Amsterdam en de regio Zaanstreek-Waterland. Daarnaast zoekt Landsmeer de samenwerking met andere gemeenten om de bestuurskracht te verbeteren. Dit is het bestuurlijke toekomst vraagstuk.

Lasten € 1.908.554
Baten € -169.920
Saldo € 1.738.634
ga terug