Begroting 2020 Landsmeer

Algemeen Bestuur

Bestuurlijke toekomst

Bestuurlijke toekomst

Omschrijving speerpunt

De provincie heeft de wens geuit dat medio 2019 de kleinere gemeenten in deze regio laten weten of zij een fusietraject starten en met welke gemeenten. Op 23 mei 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat zij de wens hebben bestuurlijk te fuseren. Eerst beoogde partner hiervoor is de gemeente Waterland, maar ook de gemeenten Oostzaan en Wormerland worden uitgenodigd om mee te gaan in deze bestuurlijke fusie wens. In de 2e helft van 2019 zijn gesprekken gevoerd met de beoogde partners en is een quick-scan van de bestuurskracht gemaakt. Aan de hand van de uitkomsten van deze onderzoeken zal in 2020 gewerkt worden om de beoogde fusie te realiseren.

Wat willen we bereiken?

(Intentie)besluit tot fusie met beoogde fusiepartners.

Wat gaan we daar voor doen?

- Het starten van een traject, in nauwe afstemming met de beoogde partners, om te komen tot een (intentie)besluit.

- Indien er sprake is van een bestuurlijk fusiebesluit, het in gezamenlijkheid met de fusiepartners, starten met de voorbereidingen van een herindeling, conform de Wet ahri.

ga terug