Begroting 2020 Landsmeer

Algemeen Bestuur

Regionale samenwerking

Regionale samenwerking

Omschrijving speerpunt

De gemeente Landsmeer maakt onderdeel uit van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), deelregio Zaanstreek-Waterland. In deze deelregio wordt door de acht gemeenten al jarenlang actief samengewerkt. De samenwerking binnen de MRA Zaanstreek-Waterland is in oktober 2017 vastgelegd in het document: Zaanstreek-Waterland. Een gezamenlijke visie & samenwerkingsagenda. De belangrijkste overkoepelende samenwerkingsthema's waar prioriteit aan is gegeven zijn: Woningbouw, Landschap, Recreatie & Toerisme, Bereikbaarheid en Duurzaamheid.

Wat willen we bereiken?

In samenwerking realiseren van de resultaten die zijn afgesproken in de MRA-agenda en de samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland.

Wat gaan we daar voor doen?

- We werken bestuurlijk en ambtelijk mee aan de projecten en de te behalen resultaten.

- We werken bestuurlijk en ambtelijk mee aan het actualiseren van de samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland, indien tot actualisatie besloten wordt door de samenwerkende gemeenten.

ga terug