Begroting 2020 Landsmeer

Algemeen Bestuur

Beleidsindicatoren

Dit programma heeft geen beleidsindicatoren.

Lasten € 1.908.554
Baten € -169.920
Saldo € 1.738.634
ga terug