Begroting 2020 Landsmeer

Algemeen Bestuur

Speerpunten

Dit programma richt zich in 2020 op meerdere speerpunten. Deze vindt u onder de kop 'speerpunten' links in de balk.

Lasten € 1.908.554
Baten € -169.920
Saldo € 1.738.634
ga terug