Begroting 2020 Landsmeer

Algemeen Bestuur

Beleidsstukken

Bij dit programma horen de volgende beleidsstukken:

  • Coalitieprogramma ‘2018-2022 Samen verder’.
  • Collegeprogramma 2018-2022 ‘Samen handen uit de mouwen’.
Lasten € 1.908.554
Baten € -169.920
Saldo € 1.738.634
ga terug