Begroting 2020 Landsmeer

Overzicht voorzieningen

Bedragen * € 1.000

Storting in voorzieningen

2019

2020

2021

2022

2023

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Pensioen gewezen wethouders

86

67

28

19

19

Wachtgeld gewezen wethouders

28

28

32

30

31

Onderhoudsfonds gemeentehuis

57

47

47

46

46

Onderhoudsfonds gemeentewerf

21

23

23

23

23

Onderhoudsfonds loket WWZ

0

0

0

0

0

Onderhoudsfonds kinderdagverblijf

10

7

7

7

7

Onderhoudsfonds zwembad

32

65

65

65

65

Onderhoudsfonds ICL

66

2

2

1

1

Onderhoudsfonds speelvoorzieningen

0

0

0

0

0

Voorziening onderhoud diverse openbare gebouwen

8

11

11

11

11

Subtotaal

308

250

214

203

202

Door derden beklemde middellen met een specifieke aanwending

Voorziening klimaat & duurzaam bw

18

0

0

0

0

Spaarvoorziening vervanging riolering

76

35

7

0

192

Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing

0

0

0

0

0

Subtotaal

93

35

7

0

192

Totaal

402

286

222

203

394

ga terug