Begroting 2020 Landsmeer

Financiën

Beleidsstukken

Bij het programma financiën behoren geen geldende beleidsstukken of verordeningen.

Lasten € 4.237.399
Baten € -16.376.710
Saldo € -12.139.311
ga terug