Begroting 2020 Landsmeer

Integrale Veiligheid

Speerpunten

Dit programma richt zich in 2020 op meerdere speerpunten. Deze vindt u onder de kop 'speerpunten' links in de balk.

Lasten € 1.251.612
Baten € -90.030
Saldo € 1.161.582
ga terug