Begroting 2020 Landsmeer

Integrale Veiligheid

Handhaving

Handhaving

Omschrijving speerpunt

Onder Handhaving verstaan we de door de gemeente ontplooide activiteiten die gericht zijn op de goede naleving van de vigerende wet- en regelgeving met betrekking tot bouwactiviteiten en de openbare ruimte. Het doel van deze wet- en regelgeving is het zodanig reguleren van activiteiten dat de inwoners zich veilig kunnen bewegen in de schone buitenruimte van Landsmeer.

Wat willen we bereiken?

Een schone en veilige 'buitenruimte' voor de inwoners van Landsmeer.

Wat gaan we daar voor doen?

- Intensivering handhaving.

- Uitvoering van de taken opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Handhaving WABO, APV en Bijzondere wetten van de gemeente Landsmeer.

- Vergroten meldingsbereidheid van inwoners.

- Vergroten van de zichtbaarheid van handhavers.

ga terug