Begroting 2020 Landsmeer

Integrale Veiligheid

Openbare orde & Veiligheid

Openbare orde & Veiligheid

Omschrijving speerpunt

De burgemeester, het college en de gemeenteraad van Landsmeer werken aan een veilige, leefbare en gezonde samenleving voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Het bereiken van zowel fysieke als sociale veiligheid moet worden gerealiseerd door middel van integraal samenwerken van partners, preventief optreden en door gebiedsgericht aan het werk te gaan. Het voorkomen van woninginbraken, een brandveilige woon- en leefomgeving en je veilig in het verkeer voelen zijn thema’s waar aan wordt gewerkt.

Wat willen we bereiken?

Minder woninginbraken dan de voorgaande jaren.

Wat gaan we daar voor doen?

- De inwoners worden het gehele jaar door geïnformeerd over het voorkomen van woninginbraken via de gemeentelijke communicatiekanalen zoals; Facebook, Kompas en de gemeentelijke website.

- Het voorkomen van woninginbraken is in de week van de veiligheid het thema waar aandacht voor wordt gevraagd via verschillende activiteiten.

Wat willen we bereiken?

Vergroten bewustwording brandveilig wonen.

Wat gaan we daar voor doen?

- Uitvoeren bereikbaarheidsactie hulpdiensten.

- Uitvoeren brandveilig wonen scan.

Wat willen we bereiken?

Vergroten verkeersveiligheid.

Wat gaan we daar voor doen?

- Uitvoeren verkeerscontroles.

ga terug