Begroting 2020 Landsmeer

Integrale Veiligheid

Ondermijning

Ondermijning

Omschrijving speerpunt

Onder ondermijning verstaan we de beïnvloeding door de onderwereld van de bovenwereld. Ambtenaren zoals de Boa's, baliemedewerkers, bouwinspecteur en consulenten van het Middelpunt kunnen te maken krijgen met ondermijnende activiteiten. Het is belangrijk om dit te herkennen en te weten hoe hier mee om te gaan.

Wat willen we bereiken?

Voorkomen van ondermijnende activiteiten.

Wat gaan we daar voor doen?

- Houden van bewustwordingscampagnes om het onderwerp onder de aandacht te brengen van de inwoners en ondernemers.

- Trainen van ambtenaren die te maken kunnen krijgen met deze vorm van criminaliteit.

- Uitrollen nieuwe werkwijze BIBOB.

- Uitvoeren van regionaal plan van aanpak door middel van integrale controles.

ga terug