Begroting 2020 Landsmeer

Integrale Veiligheid

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Waarde

Benchmark

Waarde

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

2018

Bureau Halt

222

Nederland

119

Het aantal verwijzigingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

2018

CBS

0,4

Nederland

2,2

Het aantal winkeldiefstallen, per 1.000 inwoners

Gewelds-misdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

2018

CBS

2,6

Nederland

4,8

Het aantal geweldmismisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.)

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

2018

CBS

2,6

Nederland

2,5

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

2018

CBS

4,4

Nederland

5,4

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde

Lasten € 1.251.612
Baten € -90.030
Saldo € 1.161.582
ga terug