Begroting 2020 Landsmeer

Integrale Veiligheid

Beleidsstukken

Bij dit programma horen de volgende beleidsstukken:

  • Meerjaren Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2023.
  • Bibob Beleidslijn 2013.
  • Uitvoeringsprogramma OOV 2019-2020.
  • Uitvoeringsprogramma Handhaving, WABO, APV en bijzondere wetten 2019.
Lasten € 1.251.612
Baten € -90.030
Saldo € 1.161.582
ga terug