Begroting 2020 Landsmeer

Ruimtelijk Domein

Speerpunten

Dit programma richt zich in 2020 op meerdere speerpunten. Deze vindt u onder de kop 'speerpunten' links in de balk.

Lasten € 6.175.441
Baten € -3.278.654
Saldo € 2.896.787
ga terug