Begroting 2020 Landsmeer

Ruimtelijk Domein

Landsmeer is economisch krachtig en toeristisch aantrekkelijk

Landsmeer is economisch krachtig en toeristisch aantrekkelijk

Omschrijving speerpunt

In Landsmeer is voor zowel gevestigde als nieuwe bedrijven en  ZZP’ers ruimte voor ondernemerschap. Landsmeer is door zijn centrale ligging aantrekkelijk voor toeristen en bezoekers.

Wat willen we bereiken?

Behoud en groei van werkgelegenheid.

Wat gaan we daar voor doen?

- Individueel contact met bedrijven (door middel van bedrijfsbezoeken).

- Informatievoorziening bedrijven.

- Samenwerking tussen gemeenten en bedrijven in regio Zaanstreek-Waterland.

Wat willen we bereiken?

Bevorderen groei van recreatie en toerisme.

Wat gaan we daar voor doen?

- Productontwikkeling faciliteren.

- Professionele marketing en promotie.

- Vergroten samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme binnen MRA en regio Zaanstreek-Waterland.

- Versterking van het netwerk van ondernemers in recreatie en toerisme lokaal en regionaal.

- Website met recreatief en toeristisch aanbod ontwikkelen en promoten.

Wat willen we bereiken?

Groei van het aantal zelfstandigen.

Wat gaan we daar voor doen?

- Bijeenkomsten organiseren voor starters en zelfstandigen.

ga terug